CÔNG TY CUNG CẤP MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS MỸ CHÍNH HÃNG

Công suất từ 30Kva – 3000Kva động cơ Cummins Từ Mỹ – Ấn Độ “Xịn” mới 100% – CO, CQ đầy đủ

VNGPOWER trực tiếp sản xuất lắp ráp hoàn thiện Giá tiết kiệm đến 30% cho các công trình tại Việt Nam

Và Các Dịch Vụ: Sửa chữa, Bảo dưỡng, Bảo trì, Cung cấp phụ tùng linh kiện Máy phát điện cummins chính hãng

máy phát điện CUMMINS OEMXem thêm

Model: VNG1650CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1650KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG1500CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1500KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG1375CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1375KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG1250CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1250KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG1100CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1100KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG1000CS
Engine: Cummins
Công Suất: 1000KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG880CS
Engine: Cummins
Công Suất: 880KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG825CS
Engine: Cummins
Công Suất: 825KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG800CS
Engine: Cummins
Công Suất: 800KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG715CS
Engine: Cummins
Công Suất: 715KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG688CS
Engine: Cummins
Công Suất: 688KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG650CS
Engine: Cummins
Công Suất: 650KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG600CS
Engine: Cummins
Công Suất: 650KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG550CS
Engine: Cummins
Công Suất: 550KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG500CS
Engine: Cummins
Công Suất: 500KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG440CS
Engine: Cummins
Công Suất: 440KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG412CS
Engine: Cummins
Công Suất: 412KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG385CS
Engine: Cummins
Công Suất: 385KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG350CS
Engine: Cummins
Công Suất: 350KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: VNG330CS
Engine: Cummins
Công Suất: 350KVA
Xuất Xứ: Việt Nam
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
HOTLINE: 0901 38 9998

máy phát điện CUMMINS ẤN ĐỘXem thêm

Model: C2250D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 2250KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C2000D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 2000KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C1825D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 1825KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C1750D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 1750KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C1500D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 1500KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C1250D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 1250KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C1010D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 1010KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C910D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 910KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C810D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 810KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C750D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 750KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C650D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 650KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C625D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 625KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C600D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 600KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C500D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 500KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C400D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 400KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C365D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 365KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C320D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 320KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C300D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 300KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C275D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 275KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998
Model: C250D5P
Engine: Cummins
Công Suất: 250KVA
Xuất Xứ: Ấn Độ
Tiến độ: Giao Ngay
Tư vấn: 0901 38 9998

XEM catalogue & Báo giá máy phát điện cummins CHÍNH HÃNG

       Sản phẩm Công Suất (kva) Động Cơ Đầu Phát Giá Bán (1000vnd)
Máy Phát Điện Cummins 44Kva – VNG44CS 44 4BT3.9-G2 PI144J 210.000 – 250.000
Máy Phát Điện Cummins 55Kva – VNG55CS 55 4BTA3.9-G2 UCI224D 220,000 – 230.000
Máy Phát Điện Cummins 66Kva – VNG66CS  66 4BTA3.9-G2  UCI224E 229.000 – 235.000
Máy Phát Điện Cummins 75Kva – VNG75CS 75 4BTA3.9-G11 UCI224F 254.000 – 264.000
Máy Phát Điện Cummins 88Kva – VNG88CS 88 6BT5.9-G1 UCI224G 275.000 – 295.000
Máy Phát Điện Cummins 100Kva – VNG100CS 100 6BT5.9-G1 UCI224G 290.000 – 310.000
Máy Phát Điện Cummins 110Kva – VNG110CS 110 6BT5.9-G2 UCI274C 295.000 – 330.000
Máy Phát Điện Cummins 125Kva – VNG125CS 125 6BTA5.9-G2 UCI274D 330.000 – 340.000
Máy Phát Điện Cummins 150Kva – VNG150CS 150 6BTAA5.9-G2  UCI274E  350.000 – 360.000
Máy Phát Điện Cummins 165Kva – VNG165CS 165 6BTAA5.9-G12 UCI274F 360.000 – 390.000
Máy Phát Điện Cummins 200Kva – VNG200CS 200 6CTA8.3-G2  UCI274G 395.000 – 420.000
Máy Phát Điện Cummins 220Kva – VNG220CS 220 6CTAA8.3-G2  UCI224H 450.000 – 480.000
Máy Phát Điện Cummins 275Kva – VNG275CS 275 6LTAA8.9-G2 UCDI274K 490.000 – 530.000
Máy Phát Điện Cummins 300Kva – VNG300CS 300 6LTAA8.9-G3 UCDI274K 530.000 – 550.000
Máy Phát Điện Cummins 330Kva – VNG330CS 330 NTA855-G1A HCI444D 570.000 – 590.000
Máy Phát Điện Cummins 350Kva – VNG350CS 350 NTA855-G1B HCI4ES 610.000 – 630.000
Máy Phát Điện Cummins 385Kva – VNG385CS 385 NTA855-G2A HCI444E 670.000 – 690.000
Máy Phát Điện Cummins 412Kva – VNG412CS 412 NTAA855-G7 HCI4FS 770.000 – 790.000
Máy Phát Điện Cummins 440Kva – VNG440CS 440 NTAA855-G7A HCI534C 830.000 – 860.000
Máy Phát Điện Cummins 500Kva – VNG500CS 500 QSZ13-G5 HCI544C 890.000 – 930.000
Máy Phát Điện Cummins 550Kva – VNG550CS 550 KTA19-G3A  HCI544D 1.040.000 – 1.100.000
Máy Phát Điện Cummins 600Kva – VNG600CS 600 KTAA19-G5 HCI534FS 1.250.000 – 1.290.000
Máy Phát Điện Cummins 650Kva – VNG650CS 650 KTA19-G8 HCI534FS 1.280.000 – 1.300.000
Máy Phát Điện Cummins 688Kva – VNG688CS 688 KTAA19-G6A HCI534FS 1.290.000 – 1.320.000
Máy Phát Điện Cummins 715Kva – VNG715CS 715 QSK19-G4 LVI634B 1.590.000 – 1.630.000
Máy Phát Điện Cummins 800Kva – VNG800CS 800 KT38-GA LVI634B 1.850.000 – 1.890.000
Máy Phát Điện Cummins 825Kva – VNG825CS 825 KTA38-G2B LVI634D 1.950.000 – 1.990.000
Máy Phát Điện Cummins 880Kva – VNG880CS 880 KTA38-G2B LVI634D 2.050.000 – 2.100.000
Máy Phát Điện Cummins 1000Kva – VNG1000CS 1000 KTA38-G2A LVI634F 2.150.000 – 2.199.000
Máy Phát Điện Cummins 1100Kva – VNG1100CS 1100 KTA38-G5 LVI634F 2.560.000 – 2.590.000
Máy Phát Điện Cummins 1250Kva – VNG1250CS 1250 KTA38-G9 LVI634K 2.850.000 – 2.899.000
Máy Phát Điện Cummins 1375Kva – VNG1375CS 1375 QSK38-G5 LVI634G 3.380.000 – 3.990.000
Máy Phát Điện Cummins 1500Kva – VNG1500CS 1500 KTA50-G8 PI734B 3.990.000 – 4.200.000
Máy Phát Điện Cummins 1650Kva – VNG1650CS 1650 KTA50-GS8 PI734C 4.100.000 – 4.300.000
       Sản phẩm Công Suất (kva) Động Cơ Đầu Phát Giá Bán (1000vnd)
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 7.5Kva C7.5D5P 6/7.5  X1.3TAA-G1 PI044D Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 10Kva C10D5P 8/10 X1.3TAA-G1 PI044E Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 7.5Kva C15D5P 12/15 X1.3TAA-G1 PI044G Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ  20Kva C20D5P 16/20 X2.7T-G1 S0L2-U1  Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ  25Kva C25D5P 20/25 X2.7T-G1 S0L2-K1 Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 27Kva C27D5P 21.6/27 X2.7TAA-G2 S1L2-R1 Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 30Kva C30D5P 24/30 X2.7TAA-G2 S0L2P1 Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ  37.5Kva C37.5D5P 30/37.5 X3.6TAA-G1 UCI224F Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 35Kva C35D5P 28/35 X3.6TAA-G1 UCI224E Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 40Kva C40D5P 32/40 X3.6TAA-G1 UCI224E Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 50Kva C50D5P 40/50 4BTAA3.3-G11 UCI224G  Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 62.5Kva C62.5D5P 50/62.5 4BTAA3.3-G11 UCI274D Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 82.5Kva C82.5D5P 66/82.5 4BTAA3.9-G4 UCI224G Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 100Kva C100D5 80/100 6BTAA5.9-G13 UCI274C 387.000 – 410.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 125Kva C125D5P 100/125 6BTAA5.9-G13 UCI274V 397.000 – 415.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 140Kva C140D5P 112/140 QSB5.9-G1 UCI274E Call: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 160Kva C160D5P 128/160 QSB5.9-G2 UCI274F Call: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 180Kva C180D5P 144/180 QSB6.7-G14 UCI274G 410.000 – 420.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 200Kva C200D5P 160/200 QSB6.7-G15 UCI274H 585.000 – 615.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 225Kva C225D5P 180/225 QSB6.7-G16 UCI274K 658.000 – 688.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ Kva C250D5P 200/250 6L8.9TAA-G4 UCI274K 717.000 – 727.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 365Kva C365D5P 292/365 QSN14-G1 HCI444F 1.080.000 – 1.120.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 400Kva C400D5P 320/400 QSN14-G2 HCI444F 1.156.000 – 1.186.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 500Kva C500D5P 400/500 KTAA19-G10 HCI544D 1.328.000 – 1.358.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 600Kva C600D5P 480/600 KTAA19-G12 HCI544E 1.795.000 – 1.830.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 625Kva C625D5P 500/625 KTAA19-G13 HCI544E 1.855.000 – 1.885.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 650Kva C650D5P 520/650 QSK19-G7 HCI544F 1.920.000 – 1.945.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 750Kva C750D5P 600/750  KTA38-G12 HCI634W 2.025.000 – 2.045.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 810Kva C810D5P 648/810 KTA38-G12 HCI634V 2.495.000 – 2.520.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 910Kva C910D5P 728/910 KTA38-G17 HCI634Y 2.556.000 – 2.585.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 1010Kva C1010D5P 808/1010  KTA38-G5 HC6Y 2.525.000 – 2.569.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 1250Kva C1250D5P 1000/1250 KTA50 G3 HCK6Z 3.820.000 – 3.860.000
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 1500Kva C1500D5P 1200/1500 KTA50 G8-1 PI734C Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 1750Kva C1750D5P 1400/1750 QSK 50 G10 PI734E Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 1825Kva C1825D5P (HE) 1440/1825  QSK 50 G10 PI734E Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 2000Kva C2000D5P 1600/2000 QSK60G4 S7L1D-G4 Gọi: 0901 38 9998
Máy Phát Điện Cummins Ấn Độ 2250Kva C2250D5P 1800/2250 QSK 60 G8 S7L1D-H4 Gọi: 0901 38 9998
máy phát điện cummins chính hãng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS CHÍNH HÃNG

Cummins Inc., là tập đoàn số một về điện năng nổi tiếng trên toàn thế giới, chuyên thiết kế, sản xuất, phân phối và cung cấp các giải pháp về điện năng. Các sản phẩm của công ty đa dạng từ động cơ diesel, khí đốt tự nhiên, hệ thống truyền động điện và hybrid và các thành phần liên quan đến hệ thống truyền lực bao gồm lọc, xử lý, bộ tăng áp, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điều khiển, hệ thống xử lý không khí, hộp số tự động, hệ thống phát điện, pin, hệ thống điện khí hóa, sản phẩm tạo hydro và pin nhiên liệu. 

Đặc biệt Cummins được biết đến là nhà sản xuất Máy phát điện, sản xuất động cơ Máy phát điện nổi tiếng hơn 100 năm nay, sản phẩm đang rất được người dùng khắp toàn thế giới tin dùng và sử dụng.

Nhà phân phối, đại lý, đối tác cao cấp tại Việt Nam, VNGPOWER tự hào là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Cummins Global, Sản phẩm chính hãng từ tập đoàn Cummins Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.

DỊCH VỤ CHÍNH VỀ MÁY PHÁT Điện CUMMINS CỦA VNGPOWER

Lắp Ráp Cung Cấp Mới Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER là đại lý ủy quyền, nhà phân phối, nhà sản xuất, lắp ráp máy phát điện Cummins chính hãng từ tập đoàn Cummins INC.

Tư vấn: 0901 38 9998
sửa chữa đại tu máy phát điện cummins

Sửa Chữa Đại Tu Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sau bán hàng như sửa chữa, đại tu Máy phát điện Cummins giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Tư vấn: 0901 38 9998
bảo dưỡng bảo trì máy phát điện cummins

Bảo Dưỡng Bảo Trì Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì định kỳ máy phát điện Cummins sau khi cung cấp cho Quý khách hàng, giúp máy chạy ổn định hơn, an toàn hơn

Tư vấn: 0901 38 9998
bảo dưỡng bảo trì máy phát điện cummins

Cung Cấp Phụ Tùng Linh Kiện Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER cung cấp linh kiện phụ tùng máy phát điện Cummins chính hãng, lắp đặt tư vấn trọn gói tận tình, cảm kết giá tốt tại Việt Nam

Tư vấn: 0901 38 9998
sửa chữa đại tu máy phát điện cummins

Sửa Chữa Đại Tu Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sau bán hàng như sửa chữa, đại tu Máy phát điện Cummins giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Tư vấn: 0901 38 9998

Lắp Ráp Cung Cấp Mới Máy Phát Điện Cummins

VNGPOWER là đại lý ủy quyền, nhà phân phối, nhà sản xuất, lắp ráp máy phát điện Cummins chính hãng từ tập đoàn Cummins INC.

Tư vấn: 0901 38 9998

máy phát điện cummins có gì nổi bật

Tổ máy phát điện Cummins được cấu thành từ 3 bộ phận chính đó là: Động cơ Cummins Engine được Cummins sản xuất, Đầu Phát Stamford do Cummins Generators Technology Sản xuất và Bảng điều khiển PowerCommand do hãng Cummins Power Generation đảm nhận.

ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Động cơ Cummins gồm 2 loại: Động cơ chính hãng, và Động Cơ Liên Doanh. Động cơ Diesel Cummins luôn mang đến hiệu suất sử dụng cao nhất, giảm thiểu tối đa tiêu hao nhiên liệu.

Động cơ máy phát điện Cummins trước khi xuất xưởng luôn trải qua quá trình kiểm tra khắt khe nghiêm ngặt. Động cơ phải được các kỹ sư hàng đầu của hãng trực tiếp thiết kế, sản xuất lắp ráp. Khi vận hành động cơ cần đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí toàn cầu của hãng nhằm tung ra thị trường sản phẩm đạt chất lượng cao, độ bền bỉ theo năm tháng.

Hãy liên hệ với các chuyên gia đầu ngành máy phát điện của VNGPOWER để được tư vấn chi tiết.

ĐẦU PHÁT MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Đầu phát điện của Máy Phát Cummins là đầu phát điện Stamford AVK. Đây là đầu phát điện xoay chiều có công suất từ 6kVA cho tới 5.000Kva

Hiện nay, Stamford có 6 nhà máy trên thế giới gồm: Xinrong (China), Xiangjiang (China), Craiova (Romania), Stamford (United Kingdom), Ahmednagar (India) and Ranjangaon (India).

Stamford AVK là thương hiệu đầu phát đầu tiên của Thế giới đạt được tiêu chuẩn UL1004 cho 3 mức thấp, trung bình và cao. Đến nay AVK và STAMFORD luôn khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong việc sản xuất đầu phát.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Cummins Power Generation PowerCommand® Controls là bộ điều khiển kỹ thuật số nổi tiếng của Cummins dùng cho máy phát điện có chức năng là đồng bộ hóa, chia sẻ tải, bảo vệ, đo lường và giám sát phù hợp với bất kỳ nhu cầu nào của Máy phát điện

Bộ điều khiển này cung cấp khả năng điều khiển và tích hợp vào máy phát tự động, điều chỉnh tần số và điện áp chính xác, bảo vệ AmpSentry ™, phát hiện lỗi, thông báo cảnh báo và tuân thủ NFPA 110 Cấp độ 1.

Tất cả các điều khiển được thiết kế với kiến trúc logic phân tán và chịu trách nhiệm cho tất cả các chức năng song song như phân xử lần đầu tiên, đồng bộ hóa, chia sẻ tải và quản trị đồng thời được trang bị các yếu tố bảo vệ tinh vi để tích hợp vào máy.

KHUNG VỎ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Đa số các sản phẩm máy phát điện hiệu Cummins đều được cấu tạo từ hệ thống khung bệ, giảm giật bằng tôn chịu lực giày. Đây là thành phần giúp máy phát điện không bị rung lắc trong quá trình vận hành. Các góc còn có bố trí cao su kỹ thuật hỗ trợ giảm giật cho máy. Bề mặt sản phẩm còn được phủ thêm một lớp sơn tĩnh điện hỗ trợ chống oxy hóa khi bị môi trường tác động.

Máy phát điện còn có hệ thống khung, bệ làm từ sắt xi dày. Động cơ Diesel tải trọng cao. Vậy nên cơ bản kích thước và trọng lượng của sản phẩm có phần lớn hơn các tổ máy khác cùng công suất.

Phần vỏ máy được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. Phần tôn dày sơn tĩnh điện đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ vậy có thể giúp máy chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, giảm thiểu tình trạng bị oxy hóa, ăn mòn.

TẠI SAO NÊN CHỌN MUA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Với sự phổ biến và đa dạng công trình sử dụng máy phát điện Cummins như hiện nay thì chúng ta không còn nghi ngờ gì về chất lượng của Máy phát điện Cummins mang lại. Các điểm cộng mà Cummins mang lại dưới đây sẽ giúp bạn quyết định mua sản phẩm nhanh hơn.

Chất lượng máy phát điện Cummins đang là lựa chọn số 1 Thế Giới

Một khi nhắc đến các ưu điểm khi sử dụng máy phát điện hiệu Cummins thì không thể không nói tới chất lượng sản phẩm mang đến. Theo đó tất cả các dòng máy thuộc thương hiệu Cummins đều đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng mà giới chuyên gia công nhận cũng như người dùng đề ra. Bao gồm như:

+ Chất lượng tiêu chuẩn điện áp phát ra: CEI 203 IEC 34-1 EN14214 VDE 0530 BS 5514-1 CAN/CSA – C22.2 BS EN 60034

+ Tiêu chuẩn chất lượng chế tạo: CE Marking, BS 4999 BS 5000, BS 5514, IEC 34, ISO 3046, ISO 8528, DIN 6271 NEMA ,MG1 – 32 ,AS 1359, BS 60529

+ Tiêu chuẩn quản lý về chất lượng. Cụ thể là ISO 9001:2000

+ Tiêu chuẩn EPA 2010 liên quan tới khí thải NOx

Máy Cummins vận hành bền bỉ với công suất cực đại

Động cơ Diesel của máy phát điện Cummins được nhận định là động cơ chất lượng nhất khi sử dụng, điều này giúp máy phát điện cummin hoạt động mạnh mẽ hơn, momen xoắn cao hơn. Nhờ vậy mà máy luôn được vận hành với công suất cực đại, đảm bảo sự ổn định. Tuyệt đối không có trường hợp chập chờn, gián đoạn khi sử dụng máy.

Liên hệ tư vấn Giải pháp Máy Phát Điện Cummins Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Hotline: 0901 38 9998 

Email: Info@vngpower.com

Hà Nội:  Số 3202- Tòa A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Hồ Chí Minh: Số  16.04, Tháp SAV8, The Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Đà Nẵng: 139 Cần Giuộc, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Long An: Số 97 Mỹ Yên, Đường Mỹ Yên, Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Vũng Tàu: Số 33A, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu
Quảng Ninh: Số P10 tổ 1B khu 7, Khu Sân Vườn Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP.Hạ Long

bình chọn